Nom:
Cognoms:
Data de naixement:
Adreça:
Ciutat:
Còdi Postal:
Telèfon:
E-mail:

Feina actual:

Data de disponibilitat:
Preferència horària:

Lloc de feina:
Població del lloc de feina sol·licitat :
 
Comentaris:
Currículum:
 
 
 
Les dades personals facilitades en el present formulari, podran ser incloses al fitxer Selecció de Personal per ser utilitzades en els procesos de selecció de l’empresa. El titular del fitxer és Fragadis, S.L., l’adreça del qual és: Polígon Industrial Cim el Camp, avinguda dels Mercaders, 3, 43110 La Canonja (Tarragona). Per exercír els votres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades aquí facilitades, us demanem que ho comuniqueu per correu a Fragadis, S.L. , Polígon Industrial Cim el Camp, avinguda dels Mercaders, 3, 43110 La Canonja (Tarragona), indicant laa referència “Selecció de Personal”.

 

 

© 2009 Fragadis S.L. - Pol. Ind. Cim el Camp. Av. dels Mercaders, 3 - 43110 La Canonja - Tarragona