Després d'uns anys de consolidació del negoci i veient que contínua la tradició familiar en el negoci, inicia la primera fase d'expansió. En 1985 es procedeix a l'obertura dels establiments, a Torredembarra, en la Av.Passeig Mediterrani s/n, i a Castelldefels en la Av.Constitució 345.

Una vegada, que s'han vist consolidades les dues botigues anteriorment esmentades, es procedeix a l'obertura, a Tarragona Capitall, en el cèntric carrer de Ramón i Cajal 5-7, d'un supermercat de 440 m2, en el qual a més de tenir molt millor definides les seccions que ho componen, anteriorment enumerades, és en el primer que s'instal·la el sistema de cobrament per escàner i el control d'existències mitjançant inventaris permanents, sent aquest el pioner per a la instal·lació posterior en la resta dels supermercats.Té a més aquest establiment, la particularitat de ser el primer i l'únic que oferix la possibilitat de comprar en horari ininterromput sense tancar al migdia.

En 1991 es procedeix a les obertures dels establiments situats a Torredembarra C/ Indústria núm 1 i a Tarragona en la C/ Canyelles núm 5. .Des de l'any 1991 i a un ritme de 2 obertures anuals arribant a 15 centres, En el mes de juny de 1997 es realitza la compra de l'empresa Supermercats Catalans amb 18 centres i que en la l'actualitat consta de 33 centres, sent la zona d'actuació des de Castelldefels província de Barcelona fins a Sant Carles de la Ràpita província de Tarragona, zona en la qual estem treballant per a seguir amb aquesta línia d'expansió.

En l'any 2000 comprem els 22 supermercats que pertanyien a l'empresa Supermercats 3B S.A.., creixent a un ritme d'uns 2 o 3 supermercats anualment


© 2009 Fragadis S.L. - Pol. Ind. Cim el Camp. Av. dels Mercaders, 3 - 43110 La Canonja - Tarragona